1) Dle živnostenského zákona

 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • zámečnictví
 • lakýrnické práce
 • výroba a montáž výrobků z plastů
 • nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

2) Dle jednotlivých činností

 • lešenářské zkoušky
 • zkoušky pro práce ve výškách na závěsném laně (horolezecký průkaz)
 • oprávnění Kloknerova ústavu k provádění povrchových úprav a sanací bet. konstrukcí
 • svářečské oprávnění – ZE1 (el. proudem), ZG1 (autogen), v ochranné atmosféře, státní zkoušky pro rentgenem kontrolovaný svar

3) Podklady související s provedením díla

 • prohlášení o shodě – použitých materiálů a souvisejících dodávek
 • technické listy použitých materiálů
 • technologické postupy

4) Bezpečnost práce

 • školení dle ČSN

5) pojištění

 • pojištění s odpovědností plnění v případě způsobených škod do výše 10 mil. Kč, pojistná smlouva Česká pojišťovna